Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
खिम बहादुर क्षेत्री सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा ito.benimun@gmail.com 9817198229
वेदनाथ पन्थी कृषि प्रसार अधिकृत कृषि शाखा ९८४१९८९५२०
सोमनाथ उपाध्याय सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा 9848633714
जीवन प्रसाद आचार्य पशु चिकित्सक ९८५७६२७९५५
लिला कुमारी गौतम सि.अ.न.मी स्वास्थ्य शाखा 9847627548
अर्जुन थापा सव.इन्जिनियर प्राबिधिक 9846772980
सगुन कसजु ना.सु ६ नं. वडा कार्यालय वडा सचिब ward6.benimun@gmail.com 9847627087
प्रभा शर्मा ना.सु ७ नं. वडा कार्यालय वडा सचिब ward7.benimun@gmail.com 9847712600
तेज कुमारी थापा खरिदार ४ नं वडा कार्यालय वडा सचिब ward4.benimun@gmail.com ९८४७६२७५२०
विश्व प्रसाद रेग्मी शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा 9856070333
Chabilal Subedi Chief Administrative Officer cao.benimun@gmail.com 9857047111