सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

बेनी नगरपालिका कार्यालय काे अागामी अा.व. २०७४।७५ को गरपरिषद एवम् नीति याेजना तथा कार्यक्रम सार्वजनीकीकरण समाराेहका केही झलकहरु : २०७३ पाैष २१ गते