सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

वेनी नगरपालिका कार्यालयवाट प्रदान गरीने सवै प्रकारका सेवा सम्वन्धि जानकारी गराउने उदेश्यले मिति 2073 माघ २३ गतेवाट विदु्तीय नागरिक वडापत्र स‌न्चालन गरीएको छ ।