तपाईलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा कस्तो लाग्छ?

राम्रो
0% (0 votes)
ठीकै
0% (0 votes)
सुधार गर्न जरुरी छ
100% (1 vote)
Total votes: 1