सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

Brief Introduction of Beni Municipality, Myagdi

Beni Municipality is situated in the headquarters of Myagdi district. Kaligandaki river lies to the east part of the municipality, similarly, Mangala Rural Municipality to west, Raghuganga Rural Municipality to North and Baglung Municipality to its south part. Three rivers meeting point is called Tribeni, exactly as, two rivers: Kaligandaki & Myagdi meeting point is named as Beni, it is said. This municipality contains altogether 8652 households and population is 33498: among them 15002 are males and rest 18496  are females according to the Census 2011.

Pages