सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

IT Officer पदको लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७४/१०/११