Error message

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

सम्पर्क

सम्पर्क फोन नंबर: +९७७- ६९- ५२१०९५, ५२०१२०

फ्याक्स नंः +९७७-६९-५२१०९५

इमेलः benimunicipality@gmail.com

फेसबुकः www.facebook.com/hellobenimun

वेभसाइटः www.benimun.gov.np

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !