सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सडक मर्मत तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण सामग्री खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

सडक बोर्ड नेपाल र नगरपालिकाको सहकार्यमा गरिने सडक मर्मत र बाढी पहिरो नियन्त्रण सामग्री खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना