FAQs Complain Problems

News and Notices

लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका वडा न‌ं. ११ र १२ को लागि गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालक (स्थानीय सहजकर्ता) पदको लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Pages