FAQs Complain Problems

पशु सेवा शाखाको आ व ०८०/०८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार माछाका भुरा माग गरेका कृषकहरुलाई पोखरीको क्षेत्रफलका आधारमा माछाका भुरा बितरण गरिएको छ |