FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) सिफारिस सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७४/१०/१७

IT Officer पदको लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७४/१०/११

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७४/०९/२४

सेवा करारमा पुन: IT Officer आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७४/०९/२३

औषधी तथा सर्जिकल सामानहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७४/०९/१४

Pages