FAQs Complain Problems

समाचार

बैदेशिक प्रयोजनका लागि अंग्रेजी भाषामा सबै प्रकारका सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
उल्लेखित प्रमाण कागज पुगी आएमा सोही दिन हुनेछ ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १०००
आवश्यक कागजातहरु: 

- नेपाली सिफारिसका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका प्रमाण कागजातहरु ।