FAQs Complain Problems

IT Officer पदको लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७४/१०/११