FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि कार्यसूची Terms of Reference (TOR)

म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका भएर बहने  कालीगण्डकी नदी र म्याग्दी नदीको  नगरपालिका क्षेत्रबाट दिगो र वातावरण मैत्री रुपले ढुङ्गा, गिट्टि तथा बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन तथा संकलन कार्यका लागि

Pages